Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wil ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom wordt op deze pagina toegelicht welke persoonsgegevens van u verzameld worden, voor welke doelen en wat ermee gebeurt.

In het kort komt deze privacyverklaring erop neer dat uw persoonsgegevens:

  • Alleen worden gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen
  • Niet met anderen worden gedeeld, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven
  • Zorgvuldig beveiligd worden

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u ons een email sturen of gebruik maken van de andere contactgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Rentclean Machines. Rentclean Machines is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen die op deze website worden genoemd.

Persoonsgegevens worden door Rentclean Machines niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verzameld en gebruikt dan de doeleinden die in deze verklaring worden beschreven, tenzij hiervoor van tevoren uw toestemming is verkregen.

Wanneer u een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in het e-mailarchief. Als gevolg van back-up procedures en de wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten gedurende 7 jaar worden opgeslagen. Soms wordt u gevraagd naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Rentclean Machines verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. Rentclean Machines stelt gegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht.

Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

U heeft het recht te vragen welke persoonsgegevens er van u in de gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te laten verwijderen. U kunt uw verzoek sturen aan ons algemene e-mailadres of gebruik maken van de andere contactgegevens.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van – en de mogelijkheden op – deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.

RentClean
RentClean showroom

Advies of demonstratie?

Snel een persoonlijke afspraak op locatie.

Advies of demonstratie?

Snel een persoonlijke afspraak op locatie.

Terugbelverzoek indienen

Afspraak inplannen of telefonisch advies nodig? Laat je nummer achter en wij nemen dezelfde dag nog contact met jou op!

Jouw gegevens
* Verplichte velden
Lees hier hoe we met jouw privacy omgaan.